Asociace poskytovatelů personálních služeb

1.1.2019 se FENIX SEARCH stal řádným členem Asociace poskytovatelů personálních služeb.
Účelem členství je potřeba, být součástí tvorby podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České Republice.
Přijetím členství jsem přijala a zavázala k dodržování Etický kodex APPS.

APPS je aktivním zájmovým sdružením právnických osob poskytujících personální služby. Asociace byla založena v roce 2002 a k dnešnímu dni sdružuje 35 agentur práce a personálních agentur v ČR.

APPS je členem Evropské a mezinárodní asociace agentur práce

  • WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION – EUROPE
  • WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION W.E.C.

FENIX SEARCH se účastní Zasedání členů a Valného shromáždění Asociace, je součástí pracovní skupiny Recruitment.

5.11.2019 jsem se zúčastnila výroční Konference “Budoucnost je v diverzitě”. Vystoupilo mnoho zkušených odborníků z oblasti rovných příležitostí, Recruitmentu, legislativy a agenturního zaměstnávání.