Hospodářská komora ČR

6. března 2017 FENIX SEARCH stal členem Regionální hospodářské komory Brno.

RHK slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Členy Regionální hospodářské komory jsou fyzické i právnické osoby, které se věnují různým oblastem podnikání.

Účelem členství FENIX je čerpání informací o trhu práce, o trendech a ekonomice, což neustále zvyšuje kvalitu “FENIX” služeb.

Jako člen RHK se FENIX zúčastnil již mnoha aktivit:

  • Dlouhodobý vzdělávací projekt pro firmy v oblasti soft i hard skills
  • Jednorázová školení a vzdělávací projekty v oblasti legislativy, personalistiky, strojírenství, managementu i marketingu
  • Firemních setkání, mezinárodních aktivit, jsem členem Ladies clubu (klub podnikatelek) a další
  • V neposlední řadě se FENIX SEARCH (historicky FENIX PERSONAL) zúčastnil soutěže TOP MSP o nejlepší malou a střední firmu města Brna a umístil v letech 2017 a 2018 v TOP10 žebříčku nejlepších firem.

 

Rolovat nahoru