Alcomex Springs s.r.o.

Se společností FENIX SEARCH spolupracujeme na náboru nových spolupracovníků od roku 2016. Rád bych vyzdvihl spolupráci na úspěšném projektu při expanzi naší společnosti v roce 2019. Rozhodli jsme se vybudovat novou výrobní divizi v Rumunsku a potřebovali jsme vyhledat toho nejlepšího generálního manažera pro samostatné vedení divize firmy Alcomex v Rumunsku. Výběrové řízení bylo plně v režii paní Sedláčkové. Teritoriem výběru kandidáta bylo právě Rumunsko. Paní Sedláčková se velmi rychle zorientovala v lokalitě, stavu průmyslu i situaci na trhu práce. Headuntovala pro nás dostatek zajímavých kandidátů, kteří odpovídali našim požadavkům. 1. a 2. kolo výběrových řízení byla vedena formou video-hovoru. Využili jsme také psychologického testování kandidátů (taktéž online a v rodném jazyce kandidátů – Rumunština). To nám velmi pomohlo identifikovat slabé a silné stránky jednotlivých kandidátů a navzájem porovnat jejich kompetence. Do nejužšího kola výběrového řízení se dostali 3 nejlepší kandidáti, které jsme potkali osobně v Rumunsku. Díky výborné organizaci výběrového řízení paní Sedláčkovou vše proběhlo naprosto hladce a ten nejlepší kandidát byl vybrán. Kandidát nastoupil v květnu 2019 a dnes už jsme si jisti, že jeho výběr byl správný. Nová divize prosperuje a čeká nás další expanze.

Velmi rádi budeme s FENIX SEARCH opět spolupracovat při obsazování manažerských pozic.

Piskač Pavel, Operations Director