KLIKA-BP, a.s.

Spolupráci s paní Lucií Sedláčkovou musí hodnotit velmi kladně již po první zkušenosti, kterou s ní mám. Spolupráci jsme společně rozběhli na projektu vyhledání pozice, která se velmi obtížně obsazuje jednak z ohledu požadavků odborných přímo na danou pozici, které vycházejí z velmi úzkého oboru činnosti zadavatele, ale i z požadavků nás jako zadavatele. I přes tyto těžkosti se paní Lucie Sedláčková zhostila tohoto zadání velmi dobře a svou vytrvalostí, pílí a poctivým profesionálním přístupem jsme úspěšně dokončili projekt obsazení požadovaného místa. Do budoucna určitě počítám v případě složitých požadavků na obsazení pozice s opětovnou spoluprací.

Jaroslav Drastich
Obchodně ekonomický ředitel KLIKA BP