VAG s.r.o.

Na personální agenturu Fenix Personal jsme se poprvé obrátili v roce 2016, kdy jsme hledali vhodného kandidáta na poměrně vysoce specializovanou pozici SAP ABAP programátora. Úvodního jednání, kde jsme probírali požadavky na danou pozici a celkovou představu, se účastnila i jednatelka agentury paní Bc. Lucie Sedláčková, celý další proces recruitmentu jsme pak řešili s paní Bc. Terezou Nechvílovou. Přestože nároky na tuto pozici byly vysoké, CV prvních možných kandidátů jsme obdrželi poměrně brzy po zahájení spolupráce, což se jiným agenturám, se kterými jsme spolupracovali dříve, nepodařilo. Na základě interního rozhodnutí společnosti nakonec k obsazení dané pozice nedošlo, Bc. Nechvílová nám však představila řadu kvalitních a zajímavých kandidátů. Díky této pozitivní zkušenostmi jsme agenturu Fenix Personal oslovili také v momentě, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici Sales Director. Vzhledem k tomu, že se jedná o manažerskou pozici, rozhodli jsme se jít cestou Executive Search. Na tomto místě musíme ocenit velmi dobrou znalost podmínek na regionálním trhu práce, širokou databázi uchazečů, vysoce profesionální práci a vynikající úroveň komunikace. Jelikož vedení naší společnosti sídlí v Německu, potažmo v USA, velká část pohovorů probíhá v anglickém jazyce. Díky rychlému a proaktivnímu přístupu byla pozice Sales Directora obsazena během dvou měsíců, což považujeme za velký úspěch.

V případě, že v budoucnu budeme do našeho kolektivu hledat nové spolupracovníky, zcela určitě se na agenturu Fenix Personal znovu obrátíme a využijeme jejích kvalitních služeb.

Růžičková Lucie, HR manažerka

Rolovat nahoru