S.D., kandidát Výkonný ředitel, ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.

Maximální profesionální přístup. Prakticky to znamenalo podrobné seznámení s nabízenou pozicí a s firmou, která pozici vypisovala. Dostalo se mě uceleného obrazu o náplni práce, o vlastnících i o výzvách, které by mě na pozici čekaly. Proběhlo kvalitní testování, které podalo mě i personální agentuře ucelený a pravdivý obrázek o mých přednostech a nedostatcích. Vedení personální agentury věnovalo mimořádné množství času na mé podrobné prověření včetně referencí. Průběžně jsem byl neustále informován o průběhu, takže bylo jasné v jaké fázi se výběrové řízení nachází. S takovým podrobným testováním a tak kvalitní zpětnou vazbou jsem se ještě nesetkal.
S.D., kandidát Výkonný ředitel, ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.

Rolovat nahoru