Reference

FIRMY

Nitto Denko Czech s.r.o.

Nitto Denko Czech s.r.o.

Výroba výstužných a tlumících dílů pro automobily.

Využíváme Fenix Search pro komplikované a špatně vyhledatelné pozice. S přístupem a výsledky ... číst více

Alcomex Springs s.r.o.

Alcomex Springs s.r.o.

Vývoj a výroba průmyslových pružin.

Se společností FENIX SEARCH spolupracujeme na náboru nových spolupracovníků od roku 2016. Rád bych vyzdvihl ... číst více

KOMPAN Czech Republic s.r.o.

KOMPAN Czech Republic s.r.o.

Největší světový výrobce herních sportovišť a zařízení.

Se společností FENIX SEARCH a paní Lucií Sedláčkovou naše společnost spolupracuje od roku ... číst více

FLSmidth spol. s r.o.

FLSmidth spol. s r.o.

Automatizace výrobních procesů a laboratorních postupů v cementářském průmyslu.

S dodavatelem personálních služeb, paní Sedláčkovou, spolupracujeme v oblasti Executive Search ... číst více

KANDIDÁTI

Thank you for taking the time to speak with me about the position of General Manager at Alcomex RO, learning more about Alcomex internal processes, company culture and planned expansion has only increased my interest in the role and in this opportunity to join the team. I would like to express my gratitude for your interest and high professionalism shown during the recruiting process, which I have to admit was a difficult one but paid all efforts in the end.
C.P., General Manager Romania, Alcomex Springs s.r.o.

Se společností FENIX PERSONAL jsem v roce 2018 spolupracoval jako účastník výběrového řízení na pozici Operations Manager ve společnosti Kompan ČR. V osobním kontaktu jsem byl s paní Lucií Sedláčkovou, která mne zaujala nadšením, detailní znalostí klienta a jeho potřeb. Pozice mi byla jasně specifikována, sdělena očekávání vedení společnosti a já jsem se mohl správně rozhodnout s dostatkem informací o pozici i společnosti. Velmi jsem ocenil profesionální komunikaci v průběhu celého výběrového řízení. Osobní přístup a podpora byly klíčové při tak citlivém procesu, jako je výběr nového zaměstnání. A jsem velmi rád, že jsem se společností FENIX PERSONAL mohl úspěšně spolupracovat. A na vynikající spolupráci jsme navázali při výběru vhodných kandidátů na další klíčové pozice ve středním managementu společnosti Kompan ČR.
Ing. L. N. MBA, Operations Manager, Kompan Czech Republic s.r.o.

Maximální profesionální přístup. Prakticky to znamenalo podrobné seznámení s nabízenou pozicí a s firmou, která pozici vypisovala. Dostalo se mě uceleného obrazu o náplni práce, o vlastnících i o výzvách, které by mě na pozici čekaly. Proběhlo kvalitní testování, které podalo mě i personální agentuře ucelený a pravdivý obrázek o mých přednostech a nedostatcích. Vedení personální agentury věnovalo mimořádné množství času na mé podrobné prověření včetně referencí. Průběžně jsem byl neustále informován o průběhu, takže bylo jasné v jaké fázi se výběrové řízení nachází. S takovým podrobným testováním a tak kvalitní zpětnou vazbou jsem se ještě nesetkal.
S.D., kandidát Výkonný ředitel, ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.

Rolovat nahoru