Slovník pojmů

V našem slovníku pojmů naleznete vysvětlení všech základních i méně známých výrazů, frází a zkratek.

A - CH

Zkratka CEO pochází z termínu Chief Executive Officer. Termín vznikl ... Čtěte více
CTO nebo nezkráceně ve formách Chief Technology Officer nebo Chief ... Čtěte více
Executive search je vyhledávání nových manažerů pro libovolné organizace. K ... Čtěte více
Executive search je synonymem pojmu headhunting. Označuje přímé vyhledávání kandidátů ... Čtěte více
Headhunting je synonymem pojmu executive search. Označuje přímé vyhledávání kandidátů ... Čtěte více
HR marketing je jedním ze stavebních kamenů značky zaměstnavatele, tzv ... Čtěte více

I - Q

Jedno z nejrychleji rostoucích odvětví personalistiky, které získává na popularitě ... Čtěte více
Pojem outsourcing (z angl. out/vně + source/zdroj) znamená, že firma ... Čtěte více
Personalista, jinak také HR manager, je zaměstnanec personálního oddělení, případně ... Čtěte více
Personalistika pochází z latinského personalis - osoba. V posledních letech ... Čtěte více

R - Z

Recruitment = nábor zaměstnanců. Prostřednictvím personální agentury lze vyhledat vhodného ... Čtěte více
Nábor zaměstnanců, executive search, hašení problémů v podobě dlouhodobě neobsazené ... Čtěte více
Talent management = řízení lidského kapitálu uvnitř firmy. Zahrnuje strategie ... Čtěte více