CEO

Zkratka CEO pochází z termínu Chief Executive Officer. Termín vznikl v Americe a postupně se rozšířil do celého světa, dnes se s ním běžně můžeme setkat i v hierarchii české firmy.  

Označuje ředitele, případně generálního ředitele společnosti. CEO je nejvýše postavený manažer, ten, který své povinnosti deleguje na níže postavené manažery a který zodpovídá za celou firmu nebo instituci. Úkolem takového člověka je dosáhnout co nejlepšího fungování i pozice na trhu. Má rozhodující slovo v otázce firemní strategie i stěžejních plánů. 

CEO je součástí top managementu, který spolu s ním tvoří obvykle také finanční ředitel, provozní ředitel, ICT ředitel, personální nebo obchodní ředitel.