CTO

CTO nebo nezkráceně ve formách Chief Technology Officer nebo Chief Technical Officer je označení pro pozici technického ředitele. Stejně jako termín CEO, který označuje nejvýše postaveného manažera, vzniklo označení v Americe. 

Používá se i u nás, kde možná v budoucnu zcela nahradí označení “výrobní ředitel”. Pozici najdete v jakékoliv průmyslové firmě, výjimečně i v sektoru služeb – CTO často zastává jednu z vrcholových pozic například v IT firmách. 

CTO zodpovídá za koordinaci, plánování a strategii veškerých technických záležitostí firmy, včetně výzkumu a vývoje. Specifikem pozice technického ředitele je, že firma obvykle klade vyšší nároky na přehled, znalosti a odbornost a manažerské dovednosti mohou jít částečně – i když rozhodně ne zcela – stranou.