Executive search

Executive search je vyhledávání nových manažerů pro libovolné organizace. K tomu se využívá např. osobní návštěva, kdy je kandidátovi nabídnuta práce pro jinou organizaci.