Headhunting

Headhunting je synonymem pojmu executive search. Označuje přímé vyhledávání kandidátů na vrcholové pracovní pozice. Rozdíl mezi headhuntingem a standardním náborem spočívá v tom, že firma nebo společnost si potenciální zaměstnance vyhlédne a osloví sama. 

Právě proto, že se jedná o cílené vyhledávání kandidátů na pozice v top managementu, je termín headhunting – lovení lebek – nanejvýš výstižný. 

Disciplína je náročná, klade vysoké požadavky na znalosti a zkušenosti headhuntera, jeho orientaci na trhu i ve firemních mechanismech. A samozřejmě soft skills jako vyjednávání, přesvědčování a etické jednání. Úspěšný headhunting v mnoha případech znamená, že kandidát ukončí činnost ve stávající firmě a jde “za lepším”.