Outsourcing

Pojem outsourcing (z angl. out/vně + source/zdroj) znamená, že firma na určité činnosti najme externí síly, v podstatě subdodavatele – ovšem specializovaného na danou činnost. Činnost tedy nevykonávají vlastní zaměstnanci firmy.