Personalista

Personalista, jinak také HR manager, je zaměstnanec personálního oddělení, případně součást externí personální agentury. Oddělení nebo agentura mají ve firmě na starost nábor zaměstnanců, udržování pracovní síly a veškerou administrativu, která s lidskými zdroji souvisí. 

Rozsah povinností personalisty je poměrně široký. Jeho práce nezačíná a nekončí u pracovního pohovoru, jak se stále spousta lidí mylně domnívá. HR manager přijímací řízení kompletně pokrývá, organizuje a vyhodnocuje. Zabývá se vzděláváním zaměstnanců, ať už osobně, nebo z pozice zprostředkovatele nejrůznějších kurzů a školení. Tvoří a eviduje veškeré pracovně-právní písemnosti a dokumenty, plánuje a vede firemní personální činnost, také navrhuje a modifikuje systémy a pravidla řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců. V neposlední řadě soustavně sleduje situaci na trhu práce. 

Žádoucí vlastností člověka na této pozici je smysl pro organizaci, systematičnost i rychlá schopnost přeorientovat se z jedné činnosti na jinou. A samozřejmě empatie a nadání “vyznat se v lidech”. 

Související pojmy: personalistika