Personalistika

Personalistika pochází z latinského personalis – osoba. V posledních letech se více používají také termíny jako personální management nebo personální controlling, které mají – z hlediska manažerské povahy oboru – k trefnému pojmenování možná o něco blíže. 

Disciplína zaštiťuje nábor nových zaměstnanců, výběrová řízení, zaškolení, veškerou personální činnost ve firmě, související administrativu, náležitosti související s odchodem na mateřskou či rodičovskou dovolenou, zkrátka vše, co souvisí se zaměstnáním. Včetně samotného ukončení pracovního poměru.

Účelem a soustavným cílem personálního řízení je to, aby firma měla vždy optimální počet zaměstnanců, jejichž kvalifikace, vzdělání a vlohy budou odpovídat jejím potřebám. 

Související pojmy: personalista