Talent management

Talent management = řízení lidského kapitálu uvnitř firmy. Zahrnuje strategie pro vyhledávání a rozvoj talentů s ideálními klíčovými dovednostmi i vytváření nástupnictví pro největší prospěch firmy. Výsledkem je dobře fungující tým lidí, kteří dělají to, v čem jsou dobří, a také to, co je baví.